سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم (ع) 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش تبلیغ 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم (ع) 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش ارائه مفاهیم دینی، عقاید 
تدریس 
مجموعه سفیران هدایت قم 
مدرس 
1381/07/02 
1385/07/01 
کلاس داری کودک و نوجوانان و... 
تدریس 
سفیران هدایت آموزش کوتاه مدت حوزه 
مدرس 
1381/07/01 
1385/07/02 
تدریس مبانی اصول، روشهای تربیت 
همکاری 
واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ 
پژوهش و تهیه کتب درسی برای مربیان و مبلغان  
1378/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد نخبگان معاونت تبلیغ 
مسئول آموزش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
واحد نقد و بررسی و تدوین کتب درسی آموزش و پرورش 
عضو شورای تدوین کتب درسی آموزش و پرورش مقطع ابتدائى 
1384/04/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
هجرت بلند مدت حوزه 
مسئول و مجری آموزش طلاب 
 
 
اجرایى 
همکاری 
واحد نقد و بررسی و تدوین کتب درسی آموزش و پرورش 
عضو شورای تدوین کتب درسی آموزش و پرورش مقطع ابتدائی 
1384/07/04 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
واحد نخبگان معاونت تبلیغ 
مسئول آموزش 
 
 
اجرایى 
همکاری 
واحد تولید فکر ونو آورى 
مسئول آموزش 
 
 
اجرئى 
همکاری 
هجرت بلند مدت واحد آموزش 
تهیه جزوه های آموزش برای مبلغان 
1380/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ 
تهیة کتابهای آموزشی برای مبلغان 
1378/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ 
پژوهشگر و تهیه کتب درسی برای مربیان و مبلغان  
1378/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
كارشناسي ارشد تبليغ 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/31 
تدريس 
تدریس 
سفيران هدايت آموزش كوتاه مدت حوزه 
مدرس 
1381/07/01 
1385/03/31 
تدريس 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش تفسیر برای جوانان 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
1380/07/02 
 
روش تبلیغ حدیث 
تدریس 
مركز تخصصي تبليغ 
مدرس 
1381/07/01 
1385/03/31 
تدر يس 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ 
مدرس 
1381/07/01 
1385/07/01 
روش تدریس و کلاسداری و... 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
 
تدریس کلاسداری کودکان و نوجوان 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
تولید فکر و نو آورى 
1384/07/02 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه هیئت علمی  
معاونت آموزش و پژوهش 
1385/07/01 
 
اجرئى 
همکاری 
شورای علمی تخصصی تبلیغ حوزه 
معاونت آموزش و پژوهش  
 
 
اجرائى 
همکاری 
شورای علمی تخصصی تبلیغ حوزه 
معاونت آموزش و پژوهش 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت آموزش و پژوهش 
1385/07/03 
 
اجرائی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه 
پژوهشگر (تولید فکر و نو آوری) 
1384/07/05 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مرکز معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی 
مدرس 
 
 
آموزش طرح هجرت بلند مدت 
همکاری 
سفیران هدایت و شخصی تبلیغ 
عضو هیت علمی اَ نها 
1382/07/01 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
ستاد گسترش تفسیر 
تهیه جزوات آموزش برای مربیان تفسیر 
1382/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزة علمیه قم 
تولید فکر و ایجاد طرحهای نو 
1379/07/01 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه 
مسؤل آموزش واحد نوجوان و جوان 
1378/07/05 
1385/07/01 
علمی،اجرائی 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه 
مسؤول آموزش واحد نوجوان و جوان 
1378/07/01 
1385/03/31 
اجرایى 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم 
پژوهشگر (تولید فکر و ایجاد طرحهای نو) 
1379/07/05 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مجموعه فرهنگی باغ غدیر اصفهان 
مسئول اوقات فراغت 
1375/07/02 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مجموعه فرهنگی باغ غدیر اصفهان 
مسئول اوقات فراغت 
1375/07/01 
1381/03/30 
اجرئى